Neurogene taal- en spraakstoornissen

Een niet-aangeboren hersenletsel kan bijvoorbeeld ontstaan door een beroerte, trauma, infectie of een andere neurologische aandoening. Door een niet-aangeboren hersenletsel kan men neurogene taal- en spraakstoornissen ontwikkelen.

Men kan problemen ondervinden met het correct begrijpen en produceren van taal. Dit wordt ook afasie genoemd. Deze problemen kunnen zowel in het schrijven als in het spreken optreden.

Men kan door een niet-aangeboren hersenletsel ook problemen krijgen met het spreken en uitspreken van de taal. Dit kan een dysartrie of een spraakapraxie als gevolg hebben.

Na een intake gesprek voeren onze logopedisten een uitgebreid onderzoek uit. Op basis van de resultaten wordt er een behandeling opgestart.

Dysfagie of slikstoornissen

Dysfagie is een slikstoornis. Deze stoornis kan door ouderdom, neurologische, organische of oncologische problemen veroorzaakt worden. Slikken is een complex proces: wanneer er tijdens het slikken iets verkeerd loopt, kan men zich verslikken.

Onze logopedisten bekijken de mogelijkheden op opnieuw veilig te slikken.

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening. Dit betekent dat de persoon met de ziekte geleidelijk achteruitgaat. Door de ziekte kunnen er problemen ontstaan met het spreken, slikken en speeksel.

Hierbij kan logopedische therapie de symptomen van de ziekte mee opvangen.

Mimetherapie

Bij een aangezichtsverlamming hangt een zijde van het aangezicht af. Hierdoor is de symmetrie in het gezicht verstoord. Dit kan hinderlijk zijn tijdens het spreken, eten en drinken, maar ook emotioneel kan dit grote gevolgen hebben. Mimetherapie is hierbij een evidence based behandeling.

Stemstoornissen

Je stem gebruik je voortdurend tijdens het spreken. We kunnen spreken van een stemstoornis als onze stem niet werkt, presteert of klinkt zoals die dat normaal gezien wel doet. Soms gaat dit gepaard met duidelijke hoorbare en zichtbare klachten zoals heesheid, een schorre en ruwe stem of een heel geknepen en gespannen stem, spanning in de nek… Dit zijn allemaal functionele stemklachten. De logopediste kan je stem opmeten en onderzoeken wat er aan de basis van het stemprobleem ligt. De therapie wordt dan hierop afgestemd.

Leerstoornissen

Ook op volwassenleeftijd kan je hinder ondervinden van een leerstoornis. Vaak is de diagnose van leerstoornis vroeger niet gesteld, maar ervaar je hinder in je professionele activiteiten. Onze logopedisten kunnen je helpen bij het diagnosticeren en behandelen.

Articulatiestoornissen

Als volwassene kan je ook problemen hebben met de spraak of als student kan vanuit je opleiding ook therapie aangeraden worden voor je articulatie. Articulatieproblemen kunnen leiden tot moeilijkheden in het uitoefenen van een beroep of in de communicatie met de omgeving. Tijdens therapie kan er gewerkt worden op de foutief gearticuleerde klanken. Hierbij is transfer naar het dagelijkse leven en een verbeterde spraakverstaanbaarheid ons hoogste doel.

Onze logopedisten