Neurogene taal- en spraakstoornissen

Een niet-aangeboren hersenletsel kan bijvoorbeeld ontstaan door een beroerte, trauma, infectie of een andere neurologische aandoening. Door een niet-aangeboren hersenletsel kan men neurogene taal- en spraakstoornissen ontwikkelen.

Men kan problemen ondervinden met het correct begrijpen en produceren van taal. Dit wordt ook afasie genoemd. Deze problemen kunnen zowel in het schrijven als in het spreken optreden.

Men kan door een niet-aangeboren hersenletsel ook problemen krijgen met het spreken en uitspreken van de taal. Dit wordt ook dysartrie of spraakapraxie genoemd.

Na een intake gesprek voeren onze logopedisten een uitgebreid onderzoek uit. Op basis van de resultaten wordt er een behandeling opgestart.

Slikstoornissen

Dysfagie is een slikstoornis. Deze stoornis kan door ouderdom, neurologische, organische of oncologische problemen veroorzaakt worden. Slikken is een complex proces: wanneer er tijdens het slikken iets verkeerd loopt, kan men zich verslikken.

Onze logopediste bekijkt de mogelijkheden op opnieuw veilig te slikken.

Onze logopedisten