Taalstoornissen

Door neurologische aandoeningen (bv. frontotemporale dementie, de ziekte van Alzheimer, …), een infectie, een tumor, een beroerte (CVA) of een trauma, kunnen er letsels in de hersenen ontstaan.

Deze letsels kunnen taalstoornissen veroorzaken, dit wordt ook afasie genoemd. Personen met een afasie kunnen zowel met begrijpen als spreken problemen ondervinden. Dit kan zich zowel mondeling, als in het lezen en schrijven uiten.

De logopedist onderzoekt in welke mate de verschillende componenten gestoord zijn. Tijdens de logopedische therapie werkt men op deze stoornissen. Ook schenkt men aandacht aan manieren om tekorten te compenseren. Waardoor men in het dagelijkse leven minder hinder ervaart. Logopedie wordt op de praktijk of aan huis aangeboden.

Spraakstoornissen

Dysartrie

Dit is een spraakstoornis veroorzaakt door een letsel in het zenuwstelsel. Dit letsel kan door neurologische aandoeningen (bv. de ziekte van Parkinson, PSP, …), een infectie, een tumor, een beroerte (CVA) of een trauma ontstaan.

Personen met een dysartrie kunnen problemen ondervinden bij het spreken en slikken. De spieren die nodig zijn voor stemgeving, articulatie of slikken functioneren onvoldoende.

De logopedist onderzoekt de motoriek en het gevoel van de verschillende structuren en beoordeelt de spraak. Ook een evaluatie van de slikfunctie kan plaatsvinden. Tijdens de therapie worden de gestoorde functies geoefend om tot een verbetering in spraakverstaanbaarheid te komen. Men leert de eigen mogelijkheden optimaal benutten. Logopedie wordt op de praktijk of aan huis aangeboden.

Spraakapraxie

Dit is een spraakstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel. De spieren werken goed, maar de programmering van de spraak is gestoord. Spraakapraxie komt frequent voor met een afasie.

De logopedist gaat na welke kenmerken er aanwezig zijn. Hierna wordt er op de stoornissen geoefend. Men leert ook compenseren om zo de spraakverstaanbaarheid te verbeteren. Logopedie wordt op de praktijk of aan huis aangeboden.

Slikstoornissen

Dysfagie is een slikstoornis. Deze stoornis kan door ouderdom, neurologische, organische of oncologische problemen veroorzaakt worden. Slikken is een complex proces: wanneer er in de slikact iets verkeerd loopt, kan men zich verslikken.

De logopedist gaat na waar de problemen zich voordoen. Men stelt  een behandelplan op waarbij de stoornissen aangepakt worden. Men kan manoeuvres en andere compensaties leren. Ook kan de logopediste de consistentie van de voeding aanpassen. Op deze manier kan men opnieuw veilig leren slikken.

Onze logopediste