Algemeen

Onze logopedisten brengen de huidige problemen of tekorten in kaart. Daarna gaan ze samen met u de behandelingsmogelijkheden bekijken. Op die manier wordt er gezamenlijk naar gestreefd om de hinder in het dagelijkse leven te beperken of weg te werken.

Logopedie wordt op de praktijk of aan huis aangeboden.

Onze logopedisten