Praktisch

Wat mee te brengen?

  • Voorschrift van de behandelend geneesheer
  • Identiteitskaart of geldig paspoort
  • Kleefbriefje van de mutualiteit
  • Eventueel recente beeldvorming of operatieverslagen

De prijs voor een courante behandeling bij een gedeconventioneerde therapeut in onze praktijk is €35,00 (€40,00 bij therapeut Ben). Een geconventioneerde therapeut volgt de officiele tarieven van het RIZIV. Meer info over de tarieven op onze honorarium-pagina.

Annulatie van een afspraak kan alleen telefonisch gebeuren. Indien dit niet minstens 24u voor aanvang van de behandeling gebeurt, zijn wij genoodzaakt deze aan te rekenen.