Leerstoornissen

Op jong-volwassen leeftijd hebben we nog heel vaak te maken met leerstoornissen en faalangst. Vaak is de diagnose vroeger nog niet gesteld, maar komen er een aantal specifieke problemen aan het licht tijdens het studeren. Onze logopedisten kunnen je helpen bij het diagnosticeren en behandelen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Intake:

In een kennismakingsgesprek brengen we de noden van cliënt in kaart. Als cliënt bepaalt u mee de doelen van de logopedische interventie, plannen we samen verder onderzoek in en zorgen we voor onderzoek en therapie op maat. Dit gesprek duurt 60-90 minuten. U krijgt mogelijk ook nog verdere vragenlijsten mee. Deze worden uiteraard samen overlopen.

Dit eerste gesprek is erg belangrijk voor een correcte inschatting van de verdere onderzoeken en behandelingen.

Logopedisch onderzoek (=bilanzitting)

Een bilanzitting kan maximaal 5 halve uren in beslag nemen. Dit onderzoek is cruciaal om tot een hypothese van de problematiek te kunnen komen.

Logopedische Therapie (30 of 60 minuten)

Therapie is steeds maatwerk. Op basis van het onderzoek wordt er dan ook een behandelplan opgesteld. Dit geldt voor kinderen maar ook (jong)volwassenen hebben baat bij begeleiding rond hun leerstoornis(sen). De verwachtingen hierrond bespreken we al in ons eerste gesprek.

Evolutieonderzoek

Na ten vroegste 6 maanden therapie kan er dan een evolutieonderzoek gedaan worden om te bepalen of de therapie (voldoende) effect heeft. Dit heet een evolutiebilan.

 

Tarieven

Intake:

Een intake kost bij Moveo Sano 70 €, aangezien de therapie hiermee nog niet officieel gestart is, is hiervoor jammer genoeg ook geen terugbetaling voorzien vanuit het RIZIV.

Logopedisch onderzoek (=bilanzitting)

Een bilanzitting kost €40,54 / 30 minuten.

Logopedische Therapie (30 of 60 minuten)

Therapie kan gegeven worden in 30 minuten aan € 33,40 / sessie, of aan € 67,07 per sessie van 60 minuten. De keuze voor de duur van de sessies wordt in samenspraak gedaan met de therapeut.

Evolutieonderzoek

Een evolutiebilan wordt aangerekend aan € 66,80 per bilan.

 

Online afspraak maken voor een intake bij Marina

Onze logopedisten