Opzet

We zien in de algemene bevolking enorm veel rug- en nekklachten. In onze praktijken behandelen we deze mensen heel graag, maar nog liever zien we ze helemaal verlost zijn van hun regelmatige klachten. In deze scholing zullen we dus focussen op het preventief werken op rug- en nekklachten.

We doen dit in kleine groepjes van maximum 8 deelnemers steeds begeleid door minstens één van onze kinesitherapeuten. We trachten de groepen ook zo gelijklopend mogelijk te houden dat het niveau van oefentherapie steeds op maat is van alle deelnemers. Ook bieden we doorheen de rugscholing theoretische momenten aan om duidelijkheid te geven waarom we bepaalde oefeningen doen en waar de focus in jouw specifieke geval dus best gelegd kan worden.

Op vraag of bij korte afwezigheid kan er ook steeds een online oefenprogramma worden meegegeven om toch bij te blijven tijdens je afwezigheid.

 

Geen scan zonder plan – een actie van de overheid om rugpatiënten beter te informeren

Lessenreeks starten

Onze lessenreeksen bevat wekelijkse groepslessen (1u/week), en start in principe altijd in september met nieuwe groepen. Doorheen het jaar is er ook mogelijkheid tot instappen in de groepen waar er eventueel nog ruimte is. Dit wordt echter telkens ook bekeken door de kinesitherapeuten of het gewenste niveau gehaald wordt. Bij voldoende vraag kan er uiteraard ook steeds een nieuwe groep opgestart worden op een ander moment.

In de lessenreeks zit er steeds een theoretisch stuk met uitleg waarom we bepaalde zaken op de desbetreffende manier benaderen, en verder uiteraard groepslessen met gezamenlijke uitvoering van de oefentherapie in een van onze oefenzalen.

Een lessenreeks loopt gelijk met een schooljaar, dus start in september en eindigt in juni. Dit jaar is de startweek van onze lessenreeks op 19 september.

Inschrijven en kosten

Bij interesse, gelieve hiernaast het inschrijvingsformulier te gebruiken. We contacteren je zo snel mogelijk om je op de hoogte te brengen van de start van de lessen en de groepsindelingen.

De kosten per les zijn 12 euro, voor een 10 beurtenkaart wordt 100 euro gevraagd.

Voorlopig overzicht rugscholingslessen

Ik heb interesse in het rugschoolprogramma