Leerstoornissen

We spreken in de logopedie van primaire en secundaire leerproblemen.

De primaire leerproblemen zijn de drie leerstoornissen (D3) die hieronder verder beschreven worden. Ook taalontwikkelingsstoornissen behoren tot deze groep.

  • Dyslexie = hardnekkige moeilijkheden met het lezen
  • Dysorthografie = hardnekkige moeilijkheden met het schrijven
  • Dyscalculie = hardnekkige moeilijkheden met het rekenen

Dit steeds met een achterstand van 1 tot 2 jaar, bij normale intelligentie en werking van de zintuigen.

  • SLI of specifieke taalontwikkelingsstoornis
  • NLD of niet verbale leerstoornis

De secundaire leerproblemen zijn het gevolg van omstandigheden die het leren bemoeilijken.

Marina specialiseert zich reeds enkele jaren in de begeleiding bij huiswerk, leren studeren, studiekeuze en faalangsttraining.

Specifieke taalstoornissen

De specifieke taalstoornissen (SLI) zijn primaire stoornissen waarbij men geen duidelijke oorzaak kan vinden voor deze problematiek. Er is sprake van een kloof tussen het actuele taalniveau en het normaal verwachte taalniveau.

Spraakstoornissen

Articulatiestoornissen betreffen problemen bij het produceren van spraakklanken. Er kunnen articulatiemoeilijkheden optreden waarbij de desbetreffende spraakklank niet, onvoldoende of foutief werd geleerd. Er kunnen zich ook problemen voordoen met betrekking tot het foutief toepassen van regels van de taal.

Onze logopedisten