Neurologische revalidatie

Dit is de revalidatie van volwassenen met een aandoening van het centraal  (hersenen en ruggenmerg)  of perifeer zenuwstelsel. Dit houdt zowel acute, chronische als degeneratieve aandoeningen in waarbij het zenuwstelsel betrokken is.

Enkele veel voorkomende aandoeningen zijn:

  • Cerebrovasculair accident (CVA): herseninfarct/beroerte en hersenbloeding.
  • Craniocerebraal trauma  (schedel- of hersentrauma)
  • Multiple sclerose (MS)
  • Ziekte van Parkinson
  • Amylotrofe lateraal sclerose (ALS)
  • Polyneuropathie

Behandelingen bestaan uit een grondig onderzoek en testing van de initiële functionele toestand van de patiënt. Op basis van dit onderzoek wordt er een revalidatie op maat in het kader van de persoonlijke doelstellingen opgestart. Doorheen de therapieën zullen vervolgens regelmatig hertestingen plaats vinden zodat de evolutie van de patiënt opgevolgd kan worden en waar nodig de therapieën aangepast. Indien nodig worden er ook aanbevelingen gegeven over mogelijke hulpmiddelen.

Tijdens de therapieën wordt er gebruik gemaakt van onder andere het Bobath concept (neuro-development treatment), Proprioceptieve Neuromusculaire Fascilitatie (PNF) en cueing.

 

Voor afspraken en vragen omtrent neurologische revalidatie bij Moveo Sano neem je best telefonisch contact op.

Ons neurologisch revalidatieteam