Moveo Sano

Kinesitherapie

 

Zaakvoerder

 

Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

 

Postgraduaat Sport en Manuele therapie

 

Red Cord Therapie

 Dry Needling

Anatomy Trains

Fietspositionering

 

 

 

Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

 

MaNaMa Manuele therapie

 

Dry Needling

 

 

Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

 

 

Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Ben Arnouts

Mathijs Vissers

Jolien Sevenans

Ruben Tilburgs

Sport

Voeding & Dieet

Logopedie

 

 

 

Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie

 

BLOSO VTS Trainer B

 Wielrennen & triatlon

 

Fietspositionering

BLOSO VTS Instructeur B

Zwemmen

 

 

 

 

Bachelor in de lichamelijke opvoeding

 

Bachelor in voedings-en dieetkunde

 

Navorming sportvoeding

 

 

 

 

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

 

Basisvorming NAH SEN vzw

Parkinsonzorg logopedie

 

 

 

Bachelor in voedings-en dieetkunde

 

Postgraduaat sportvoeding

 

Postgraduaat diabeteseducator

Timothy Vangheel

Ellen Nuytemans

Liesbeth Vanreusel

Melissa Konings

COPYRIGHT © 2015 Moveo Sano – Alle rechten voorbehouden